Nyhedsbrev April 2002

Proces- og Maskinautomation har flyttet sit hovedkontor fra Vejle til Randers med ny domicil adresse på Ølstvadbrovej 22, Ølst 8900 Randers

 ”Automatikløsninger med værdi for kunden ” er fortsat  Proces Team Danmarks motto.

Proces Team Danmark er et firma indenfor Automations branchen der henvender sig til forsyningsvirksomheder, dansk industri og maskinbyggere.

 

Nyhedsbrev August 2001

Proces Team Danmark har nu eksisteret i knap et halvt år. I dette halve år har vi haft travlt med at servicere vore kunder.

De opgaver Proces Team Danmark har løst er bl.a.

  1. Opgradering af stable- og palleteringsanlæg til WinCC.
  2. Konvertering af FIX32 til iFIX.
  3. Ændring af ovne til kørsel med animalske olier.
  4. Udbygning af automatisk kemikalie-doseringsanlæg.
  5. Program for tilsætning af Damolin til coatning af foderpiller.
  6. Konvertering af Tisoft programmer til APT.
  7. Conveyorstyring.
  8. Ændringer på eksisterende styringer for vandværker.
  9. Udbygning af FIX32 og iFIX anlæg.
  10. Udvidelser i rapporteringssystemer.

Opgaverne er løst i samarbejde med kunden og med tilfredshed for begge parter. Løsningerne har været årsag til en bedre udnyttelse af produktionsapparatet og færre fejl i forbindelse med produktionen. Udnyttelsen af ressourcer er blevet minimeret hvorved indtjeningen er blevet øget.

Skal De have ændret/udvidet i eksisterende produktionsudstyr eller har det et problem kan Proces Team Danmark løse opgaven.

Proces Team Danmark kan indenfor automation tilbyde:

Hvis de endnu ikke er blevet kontaktet af Proces Team Danmark er det pga. travlhed, men De skal være velkommen til at kontakte os på tlf. 20 71 70 70

 

Nyhedsbrev marts 2001

Proces- og Maskinautomation med domicil i Vejle og Randers

 ”Automatikløsninger med værdi for kunden ” er Proces Team Danmarks motto.

Proces Team Danmark er et firma indenfor Automations branchen der henvender sig til forsyningsvirksomheder, dansk industri og maskinbyggere.

Vores viden bygger på mange års erfaring fra maskinstyringer, kraftvarmeværker, rensningsanlæg, vandværker samt arbejde på større og mindre proces-anlæg.

Det vi kan, er at lave PLC programmer der ud over at løse en automatik-opgave i traditionel forstand, også kan håndtere data til senere brug. Dataene bruges i SRO-anlæg til operatør interface, men Proces Team Danmark viderebehandler dem også, så de kan overføres til en database, f.eks. fabriksdatabase. Fra databasen kan værdierne overføres til et planlægningsværktøj eller bruges i økonomistyringsprogrammer. Men lige så væsentligt er det også, at vi formår, at håndtere datastrømmen når den går den anden vej, fra administrationen til maskin- eller procesanlæggene. Foranstående er måske bedre kendt som den vertikale integration i organisationen. ( I automatik branchen taler man om MES og MIS ).

Proces Team Danmark kan tilbyde deres kunder en helhedsløsning fra målepunkter/følere over PLC, SRO til database, samt være behjælpelige med at finde de optimale el-tekniske komponenter der kan bruges til de aktuelle maskin- eller proces anlæg. PLC, HMI, SRO og netværk er vores fokusområde.

Proces Team Danmark anvender de mest kendte og benyttede PLCér med en optimeret løsning ved anvendelse af distribueret I/O og intelligens. Til SRO og dataoverførsel  anvendes de førende produkter på markedet.

Proces Team Danmark er uafhængige af leverandørinteresser, så vi har alle muligheder for at tilpasse os kundens ønsker og specifikationer, samt at rådgive om den for kunden bedste løsning.